[පුවත් ලිපියක්] ylliX: පුවත් සහ යාවත්කාලීන [මාර්තු 21, 2017]

හිතවත් ප්‍රකාශකයිනs,

ඔබ සඳහා යම් යම් ආකර්ෂණීය ප්‍රවෘත්ති හා යාවත් අප සතූව ඇත:

 1. PopUnder, TabUp හා TabUnder TabUnder ad tags දැන් ලබා ගත හැකිය!
  ඔබ විසින් ඉල්ලා සිටි පරිදි , අපි ylliX එකට PopUnder, TabUp හා TabUnder ad tags එකතු කරලා තියනවා. ඉතින්ල මෙතැන් සිට ඔබට “Pop” ad tags; 4 ක් තෝරා ගත හැකිය. PopUp, PopUnder, TabUp and TabUnder.
  සියලු “Pop” ad Tags පරිගණක හා ජංගම උපාංග යන දෙකම මත වැඩ කරනවා.
  තව ද, සියලු PopUp, PopUnder, TabUp හා TabUnder ad tags, සියලුම ප්‍රධාන මෙහෙයුම් පද්ධති සහ වෙබ් අඩවි n%ව්සර සමග වඩා හොඳ ගැළපුමකින් වැඩ කරනවා.
 2. දැන් මෙම Mobile Redirectඑක ඩෙස්ක්ටොප් තදබදය යටතේ වුවද වැඩ කරනවාග.
  මෙය අදින් ආරම්භ වන අතර, අද සිට ඔබට Mobile Redirect Ad Tag භාවිතයෙන් ඩෙස්ක්ටොප් (පරිගණක, ලැප්ටොප් ආදිය) භාවිතා කරන අමුත්තන් ටිශ්ලේෂණය කිරීමට යොමුවිය හැක. එසේ කිරීමට නම්, හුදෙක් ” Mobile Redirect Ad Tag එකේ ” යළි-යොමුවීම් පරිගණක නරඹන්නන්’’ ඔjs ලෙස තෝරන්න. එවිට නැවත යොමු ඩෙස්ක්ටොප් කරන්නන් “Direct Link” ad format පද්ධතිය තුළ පෙන්නුම් කරනු ඇත.

 3. “Pop ” හා Redirect Ad tags අවස්එා සීමා කිරිම.
  දැන් ඔබg ඔබේ නරඹන්නන් වෙත Pop Up/ PopUnder / TabUp / TabUnder කවුළු අවස්එා සීමා කිරීම ylliX හා Redirect Ad tags මගින් පුලුල් කර ඇත.

  උපදෙස්: තවමත් අපගේ Redirect Ad Tag භාවිතා නොවේ ද? එය 1/24 අවස්එාවත් සමග උත්සාහ කරන්න. අපි දවසකට එක් වරක් පමණක් පැමිණෙන සෑම අවස්එාවත් සමග නැවත හරවා ඇත, එම නිසා ඔබේ අමුත්තන්g බාධාවකින් තොරට සහ ඔබට Redirect Ad මත eCPMs බලන්න අවස්ථාවක් ඇත!
 4. නව JavaScript Banner Ad Tag
  අපි තවදුරටත් අපගේ ප්‍රකාශකයින් සඳහා iframe බැනර් Ad Tag පිලිගන්වන්නේ නැත. ඒ වෙනුවට iframe ad tags, Javascript (JS) ad tags ලබා දී ඇත.
  මෙම නව JS ad tag වේගවත් වන අතර iFrame ad tag වලට වඩා ads සපයයි.
  දැන් සියලු iFrame ad tags කි්‍රයාකාරී ලෙස ඇත, කෙසේ වෙතත් පැරණි iFrame ad tags වෙනුවට හැකි ඉක්මනින් නව JS ad tag අපගේ ප්‍රකාශකයින්ට අපි තදින් නිර්දේශ කරමු.
 5. වඩා වේගයෙන් හා වඩා විස්තරාත්මක වාර්තාෟ!
  අපි ඔබට නව සහ වැඩි දියුණු කළ වාර්තාකරණ පද්ධතියට හඳුන්වා දීම සඳහා බලාපොරොත්තූ වෙනවාග එය දැන් භාවිතා කිරීමෙිදී වඩා වේගවත් වන අතර වඩාත් පහසු වේග එපමණක්ද නොවල අප අපගේ වාර්තාකරණ පද්ධතියට උපාංගයක්ල මෙහෙයුම් පද්ධතියක් හා බ්රවුසර එකතු කරලා තියනවා
 6. Ad ඉලක්ක වැඩි දියුණු කරගෙක ඇතල නව ව්යාපාර දහස් ගණනක්ෟ !
  ඉලක්ක වැඩි දියුණු කරගෙක ඇතල නව ව්යාපාර දහස් ගණනක්ෟ CPA/CPI/CPS අපගේ පද්ධතියg එකතු කරලා තියනවා. එමගින් ප්‍රකාශකයින් සඳහා වැඩි eCPM ක් සැපයී ඇත. වැඩි කල් යන්න කලින් අපි අපගේ m%කාශකhsන් සඳහා ඊටත් වඩා CPM හා ක‍ඡක‍ එකතූ කරන්නයි යන්නෙa.
 7. Google’s ‘’Deceptive Site Ahead’’ ප්‍රශ්නය විසදෙa!
  බැනර වල සදහන් වQ Google විසින් ” Deceptive ” ලෙස සැලකුණු හා Deceptive ලෙස ප්‍රකාශකයින්ගේ වෙබ් අඩවි සදහන් වූ ප්‍රශ්නය අප සාර්ථකව විසඳා තියෙනවාග දැන් අපගේ සියලු බැනර් “ගූගල් හිතකාමී” ය.
 8. CDN භාවිතd කර අප ලොව පුරා ad වේගවත් කිරීම අප ආරමිභ කර තියෙනවා
  දැන් අපේ ජාලයේ දැන්වීම බෙදා ගැනීම 2.5 ගුණයක් වේගවත්!
 9. හොදම ads සෆාරි පරිශීලකයන් සඳහා නිපදවූවකි
 10. 100% ට ආසන්න පිරීමෙි අගයක් ඇත!
  ලොව පුරා සෑම ads සදහා 100% ක තෘප්තියට අනුපාතයක් ලබාදීමට අප අපගේ ප්‍රකාශකයින්ට වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරනවා.

 

About 

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *