[समाचार पत्र] ylliX: समाचार र अपडेट [मार्च २१, २०१७]

प्रिय Publishers, हामीसंग तपाईंको लागि केहि रोमाञ्चक समाचार र अपडेट छ: PopUnder, TabUp र TabUnder ad tags हरु अब उपलब्ध छन्! तपाईंले माग गरे अनुसार – publishers, हामीले ylliX मा PopUnder, TabUp र TabUnder ad tags थपेका छौँ। त्यसैले तपाईंले अब देखि “pop” ad tags: PopUp, PopUnder, TabUp र TabUnder

Continue Reading

Cloudflare’s Rocket Loader संग ylliX ad tags को प्रयोग।

Rocket Loader ले तपाइँको वेबसाइटमा ylliX ad tagsको प्रदर्शनमा गम्भीर असर गर्दछ,र यसैकारण तपाइँको वेबसाइटमा Rocket Loader देखि ylliX ad tags लाई निकाल्न आवश्यक छ। येदि तपाईंले एक स्वचालित मोडमा Rocket Loader प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने,Rocket Loader ले ylliX ad tagsलाई बेवास्ता गराउँन धेरै सरल छ। तपाईंलाई बस यो गर्न

Continue Reading

ylliX: Potentially Unsafe Banner Ads (PUBA)

Banner, slider र / वा in-app ad tags उत्पादन गर्दा, ylliX Publishers ले आफ्नो वेभसाइटमा संभावित असुरक्षित विज्ञापनलाई संभावित रुपमा,सक्षम वा असक्षम गर्न सक्छ। Potentially Unsafe Banner Ads (“PUBA”),हाम्रो विज्ञापन पार्टनरहरूबाट आएका ,ज्यादातर JavaScript / Flash / iFrame विज्ञापन हुन्,जसमा JS windows,long-loading content,Google Play / Apple stores स्वचालित रूपमा खोलिने

Continue Reading